FORGOT YOUR DETAILS?

EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN

 • Yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları, (işbirliği kuruluşları için

%70 oranında ve program başına en fazla 100.000 ABD Doları)

 • Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir.

(işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları)

Bahsi geçen destek unsurlarından yıllık en fazla 5(beş)er adet etkinlik/eğitim programı için yararlanılabilmektedir.

Destek kapsamına alınan “eğitim kurumları”; Türkiye’de yerleşik üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezleri, bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı veya bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını ifade etmektedir.

Yandaki tabloda özetlenen destekler içerisinde “Yurt Dışı Birim Desteği” oldukça önemli bir destek olarak dikkati çekmektedir. Destek kapsamında, eğitim kurumlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süreyle karşılanmakta; bu sayede Türkiye’ye öğrenci getirmek isteyen eğitim kurumlarının yurt dışında bulundurdukları birimlerin maliyeti önemli ölçüde azalmaktadır.

2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında  Karar Kapsamında Sağlanan Teşvik ve Destekler

Genel ve Bölgesel Teşvik Yatırım Tutarları
Genel Teşvik Uygulamasında asgari sabit yatırım tutarları I. ve II. bölgeler için 1 milyon TL, III,IV,V,VI. Bölgeler için 500 bin TL’dir.
Karar ek EK-2’de Bölgesel Teşvik Uygulamasında asgari sabit yatırım tutarları yatırım konuları itibariyle ayrı ayrı belirlenmiştir.
Karar Ek-4’te Teşvik edilemeyecek ve teşviki belirli şartlara bağlanmış yatırımlar belirtilmektedir.

2016 yılında yapılan değişiklik ile yatırıma başlama süreleri kaldırılmış ve devlet destekleri sürelerden bağımsız olarak sabit hale getirilmiştir.

Genel Teşvik Uygulaması   Bölgesel Yatırımlar   Öncelikli Yatırımlar
  1. - 5. Bölge 6.Bölge 1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge 1. - 5. Bölge 6. Bölge
Gümrük V. Muafiyeti
KDV İstisnası
Yatırıma  Katkı Oranı     %15 %20 %25 %30 %40 %50 %40* %50
Vergi İndirim Oranı     %50 %55 %60 %70 %80 %90 %80 %90
Yatırım/İşletme  Döneminde

 

Yararlanılabilecek Vergi

Desteği Oranı

    %80/

 

%100

%80/

 

%90

%80/

 

%80

%80/

 

%70

%80/

 

%50

%80/

 

%20

%80/

 

%50

%80/

 

%20

SGK İşveren Desteği Tersane gemi inşa yatırımları (18 ay) 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 7 Yıl 10 Yıl
SGK İşv. Dest. Sınırı (Yatırım

 

Tutarı X %)

    10 15 20 25 35 Sınırlama Yok 35 Sınırlama Yok
Faiz Desteği Puanı (TL /

 

Döviz)

        3 / 1 4 / 1 5 / 2 7 / 2 5 / 2 7 / 2
Kullanılan Krediler İçin Faiz

 

Desteği Tavanı

        500.000 600.000 700.000 900.000 700.000 900.000
Yatırım Yeri Tahsisi    
GV Stopajı Desteği   10 Yıl           10 Yıl   10 Yıl
SGK İşçi Payı Desteği               10 Yıl   10 Yıl

*1 Milyar TL ve üzeri sabit yatırım tutarı olan öncelikli yatırımlar için %50 olarak uygulanır.

Bölgeler                 Bölgesel sınıflandırma kapsamında belirlenen il ve ilçeler
1. Bölge Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla
2. Bölge Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova
3. Bölge Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak
4. Bölge Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas
5. Bölge Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane,

 

Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

6. Bölge Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Gökçeada*, Bozcaada*

* Bozcaada ve Gökçeada’da yapılacak yatırımlar için sektör sınırlaması mevcuttur.

Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar

 • Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilecek yatırımlar
 • Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak yatırımlar
Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak

 

Bölgesel Yatırımlar

  Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Büyük Ölçekli Yatırımlar
 
1.Bölge
2.Bölge
3.Bölge
4.Bölge
5.Bölge
6.Bölge
1.Bölge
2.Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
Gümrük V. Muafiyeti
KDV İstisnası
Yatırıma Katkı Oranı %20 %25 %30 %40 %50 %55 %30 %35 %40 %50 %60 %65
Vergi İndirim Oranı %55 %60 %70 %80 %90 %90 %55 %60 %70 %80 %90 %90
Yatırım/İşletme

 

Döneminde

Yararlanılabilecek Vergi

Desteği Oranı

%80/

 

%90

%80/

 

%80

%80/

 

%70

%80/

 

%50

%80/

 

%20

%80/

 

%20

%80/

 

%90

%80/

 

%80

%80/

 

%70

%80/

 

%50

%80/

 

%20

%80/

 

%20

SGK İşveren Desteği 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl
SGK İşv. Dest. Sınırı

 

(Yatırım Tutarı X %)

10 15 25 35 Sınırlama

 

Yok

Sınırlama

 

Yok

5 8 10 11 Sınırlama

 

Yok

Sınırlama

 

Yok

Faiz Desteği Puanı (TL /

 

Döviz)

    3 / 1 4 / 1 5 / 2 7 / 2            
Kullanılan Krediler İçin Faiz

 

Desteği Tavanı

    500.000 600.000 700.000 900.000            
Yatırım Yeri Tahsisi
GV Stopajı Desteği           10 Yıl           10 Yıl
SGK İşçi Payı Desteği           10 Yıl           10 Yıl

Öncelikli Yatırımlar

Öncelikli yatırım konuları 5’inci bölgede bulunan bölgesel desteklerden faydalanabilir,

6’ıncı bölgede bulundukları durumda bu bölge desteklerine tabidir. (2013/4288, 2014/6058,

2014/6588, 2015/8216, 2016/8715 sayılı BKK’lar ve 2015/7497 sayılı karar ile yapılan değişiklikler eklenmiştir.)

 • Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
 • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları
 • Asgari 50 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları(konaklama ve AVM Üniteleri hariç)
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan alınacak, proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları
 • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar(otomotiv,uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar)
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar
 • Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihl ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan
 1. Grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/ veya işleme yatırımları hariç
 • Motorlu kara taşıtları sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki “ana sanayi yatırımları”; asgari 75 milyon TL tutarındaki “motor yatırımları”;asgari 20 milyon TL tutarındaki “motor aksamları, aktarma organları ve bunların aksamları ile otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar”
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı

Maden Kanunu’nun 2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak

kullanıldığı “Elektrik Üretimi Yatırımları” •           Ek4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek

Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.

 • Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaza dayalı

elektrik üretim tesisleri hariç)

 • Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423,30,32,33 ve 353)
 • Maden Kanunu’na istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarda yapacağı maden arama yatırımları
 • Yenilebilir enerji yönetimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları
 • Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemiyle alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar

Stratejik yatırım kriterleri

 • Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL’nin üzerinde olan yatırımlar.
 • Yatırım konusu ürünle ilgili son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon $’ın üzerinde olması. (Yurtiçinde üretimi olmayan ürünler için bu madde hükmü uygulanmaz.)
 • Belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari %40 olması. (Rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu madde hükmü uygulanmaz.)
 • Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
 • Stratejik Yatırımlar için “Katma Değer Hesabı” şu şekilde yapılacaktır;

(Ürünün Satış Fiyatı - Girdi Maliyetleri)*100 Girdi Maliyetleri

 • Asgari sabit yatırım tutarı 3 milyar TL’nin üzerindeki öncelikli yatırımlar Stratejik Yatırım olarak kabul edilecektir ancak faiz desteği 700.000 TL ile sınırlandırılmıştır.
Stratejik Yatırımlar
  1. - 5. Bölge 6.Bölge
Gümrük V. Muafiyeti
KDV İstisnası
Yatırıma Katkı Oranı %50 %50
Vergi İndirim Oranı %90 %90
Yatırım/İşletme  Döneminde Yararlanılabilecek Vergi Desteği Oranı %80/ %50 %80/ %20
SGK İşveren Desteği 7 Yıl 10 Yıl
SGK İşv. Dest. Sınırı (Yatırım Tutarı X %) 15 Sınırlama Yok
Faiz Desteği Puanı (TL / Döviz) 5 / 2
Kullanılan Krediler İçin Faiz Desteği Tavanı Sabit yatırım tutarının %5’ini geçmemek üzere 50 M TL
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi 500 M TL ve üzeri yatırımlarda bina inşaat harcamaları
GV Stopajı Desteği   10 Yıl
SGK İşçi Payı Desteği   10 Yıl

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Sıra No Yatırım Konuları Tutarları

 

(Milyon TL)

1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000
2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200
3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı Yatırımları 200
4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:

 

a)   Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

b)  Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

200
50
5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50
6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
7 Elektronik Sanayi Yatırımları
8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
9 İlaç Üretimi Yatırımları
10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları
12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)]
KPMG teşvik düzenlemeleri kapsamında size nasıl yardımcı olabilir?

 

•         Planlanan Yatırım - Teşvik Sistemi ilişkisine yönelik danışmanlık

•         Teşvik başvuru süreci danışmanlık işlemleri

•         Yatırım süreci yönetimi / danışmanlığı

•         Yatırımın tamamlanması ve teşvik belgesinin kapatılması işlemleri

 

LOJİSTİK VE SİGORTA SÜREÇ HİZMETİ

Lojistik Süreç Yönetimi

Uluslararası sözleşme dahilinde teslim alınan ürünün ne tür bir taşımanın ardından üretim noktasından ithalatçı firmanın tasarrufuna katılacağına karar verilen sürecin yönetilmesi hizmetidir. Kara, deniz, hava ya da raylı sistem taşıma seçenekleri değerlendirilerek en uygun fiyat ve rota seçimleri müşteriye raporlanır. Anlaşmalı olduğumuz global lojistik firmalarından alınan destekle bu hizmet müşterilerimiz için en güvenilir koşullarla sağlanır.

Sigorta İşlemleri

Teslim şekillerindeki sorumluluk paylaşımı göz önüne alınarak ithalatçı ya da ihracatçı müşterilerimize düşen mal sigortalama süreci firmamızca müşterilerimiz adına yürütülür. Mal sigortalama işlemlerinin dışında mal bedelinin ihracatçı için sigortalandığı Eximbank sigortası gibi uygulamalarda da firmamız müşterilerimize danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

GLOBAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Dış ticaret firmalarının yönetim mekanizmalarının hızlı değişen piyasa koşulları altında oyunun içinde kalmalarını sağlayacak yönlendirmeler ürettiğimiz hizmet türüdür. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve teknolojik değişikliklere firmaların adaptasyonunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına “Global Yönetim Danışmanlığı” hizmetimizi şu başlıklar altında toplayabiliriz:

Dış Ticaret Departmanı Kurulum Hizmeti

Dış ticaret operasyonları ile taşıdığı iç piyasa riskini taşınabilir bir düzeye çekmek isteyen firmalar için verdiğimiz servistir. Şirketin ihtiyaçları ve üretim kapasitesi doğrultusunda etkin ve verimli bir dış ticaret operasyonu yürütecek ekibin ve altyapının oluşturulması işlemidir. Söz konusu hizmetimizin içerisinde konusunda uzman dış ticaret personelinin temini, eğitimi ve kurum içi adaptasyonunun sağlanması yer alır.

Yatırım Olanakları ve İş Kurma- Geliştirme

Yurtdışında yapmak isteyen firmalara, yurtdışı yatırımlarla ilgili olanakların araştırılıp kapsamlı raporlar halinde sunduğumuz hizmet türümüzdür. Yabancı devletlerin konu yatırım ile ilgili sağladığı teşvik ve kolaylıklar; sektör, ürün ve bölge verileri analizleri ışığında incelenerek raporlanır. Maliyetlerin azaltılarak ülkelerin bölgesel gelişimine katkıda bulunmak adına hazırlayacağımız öneriler ayrıntılı raporlar haline getirilir ve buna göre bir yatırım projesi hazırlanır.

Proje Yönetimi ve Fizibilite çalışmalarının yapılması

Onaylanan yatırım projesinin hayata geçirilmesi için izlenen süreçtir. Fizibilite çalışmaları onaylanan projenin gerçekleştirilmesi için kaynakların verimli kullanımını ve projenin adım adım izlenmesi için sağladığımız bir servistir.

Kıyaslama ( Benchmarking)

Firmanın sektöründe rakip olarak gördüğü firmalardaki iş akışlarının, verimlilik analizlerinin hazırlanarak firmada iyileştirmeye ihtiyaç duyulan noktaların tespitinin sağlanması ve gerekli altyapı değişikliklerinin programlanması sürecidir. Stratejik ölçümler, süreçsel ya da performans ölçümleri ayrı ayrı incelenerek bir kıyaslama oluşturulur ve firmalara raporlanır. Eş firmalarla yapılan karşılaştırmanın ardından uygulanacak yeni model tasarlanır ve tüm ölçüm boyutlarında uygulanabilirliği araştırılır.

Risk Yönetimi

Müşterimiz olan firmanın tüm dış ticaret süreçlerinde karşısına çıkabilecek risklerin tespiti ve daha kabul edilebilir hale getirilmesi için yapılan çalışmaların bütünüdür. Döviz kuru, ekonomik dalgalanmalar, stok yönetimi, yatırım ya da pazar riskleri gibi dışsal; ya da iş akışları, verimlilik gibi içsel risklerin belirlenmesi; firmanın zayıf yönlerinin tespitinin yapılması ve tüm bu risklerin bertaraf edilmesi için neler yapılması gerektiğinin müşterilerimize raporlandığı bir hizmetimizdir.

DIŞ TİCARET OPERASYON YÖNETİMİ

Dış Ticaret Süreçlerinde karşılaşılan sorunları minimize etmek için verilen Dış Ticaret, Mevzuat ve diğer Destek Danışmanlığı hizmetlerimizin yanında, firmaların iş yükünü azaltmak ve hız kazandırmak için, hem ihracat hem de ithalat operasyon süreçlerinin yönetimi ve uygulaması da diğer hizmet alanımızdır.

Operasyon işlemleri müşterilerimizin taleplerine göre uzmanlarımız tarafından, Gümrükleme Hizmetleri ise Partner firmalarımız aracılığıyla, ilgili tüm mevzuat ve prosedürler gözetilerek yapılmaktadır.

MEVZUAT DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Firmamız, gümrük ve dış ticaret konusunda mevzuat, uygulama ve bürokrasiyi en üst derecede bilen, konusuna hâkim, deneyimli uzman kadromuzla bu hizmeti vermektedir. Müşterilerimize; proje ve uygulama noktasında dış ticaretle ilgili, mal ve para transferinin en az maliyet ve risk ile gerçekleştirilmesi, adli ve idari uyuşmazlıkların bertaraf edilmesini, mevzuatın sağladığı kolaylık ve avantajlar ile en üst düzeyde yararlanma imkânı sunuyoruz.

Dış Ticaret Mevzuatı

Dış Ticaret Mevzuatından kaynaklanan karmaşanın zaman kaybına neden olmasını ve ek maliyet oluşturmasını engellemek üzere firmalarımıza deneyimli uzmanlarımızla sunduğumuz Dış Ticaret (İthalat, İhracat ve Kambiyo) Mevzuatı destek hizmetidir.

Gümrük ve Serbest Bölgeler Mevzuatı

Gelişen dış ticarete paralel olarak değişen gümrük mevzuatlarından firmaları bilinçlendirmek ve hata payını en aza indirgemek amacıyla ITRINCO’ nun sunduğu bir hizmettir. Ürünün Serbest Dolaşıma girişi, Transit & Aktarma ve Serbest Bölgeler ile ilgili mevzuat danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Firmamızın uzun yılarla dayanan Serbest Bölge deneyimini müşterilerimizin istifadesine sunmaktayız.

Ulusal ve Uluslararası Resmi Evrak Takibi ve Sertifikasyon

Ulusal ve Uluslararası Resmi Evrak Takibi ve Sertifikasyon Hizmeti, Firmaların ihracat-ithalat yapabilmeleri için gerekli olan ticari belgelerin yanı sıra, özellikli belgeler, kalite belgeleri ve sertifikaların takip ve temini için sunduğumuz bir hizmettir.

Teşvik Mevzuatı ve Finansal Danışmanlık Hizmeti

Dış Ticaretin geliştirilmesi için devlet ve çeşitli kurumlar tarafından verilen teşvik destek sübvansiyon ve çeşitli vergi indirimlerinin yanında yatırım devlet teşvikleri, krediler ve AB fonları hakkında tüm destek danışmanlık ve uygulama hizmetidir.

TANITIM VE DESTEK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Tanıtım ve Destek

Danışmanlığı Hizmeti, Dış ticarette firmaların tanıtımlarını sağlaması ve pazarda pay edinmelerini sağlayan Reklam, Fuar, Tercümanlık ve Çeviri hizmetleridir. Reklam Hizmeti Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda; uluslararası boyutta reklam yatırımlarının yönetilmesi, maliyeti en aza indirgeyerek reklamlarının yapılması, global pazarlara ulaşımı kolaylaştırmasına yardımcı olacak her türlü işlemin gerçekleştirilmesidir.

Fuar Hizmeti

Ticari fuarlar, konferanslar, kongreler gibi oluşumlara müşterilerimizi yönlendirme hizmetidir. Sektörel, bölgesel ve uluslararası fuarların müşterilerimizin direktifleri doğrultusunda araştırılması, ilgili fuarlara katılanların detayları listelenerek müşterimize tarafımızdan gönderilme işlemidir. Bunun yanına ilave olarak; fuarlara katılmayan veya katılamayan müşterilerimizin adına, uzman ekibimiz fuarlarda yer alarak veya Türkiye’yi temsilen katılan birlikler vasıtasıyla, müşterilerimizin kataloglarının fuar katılımcılarına iletilme işlemine yardımcı olur.

Tercüme ve Çeviri Hizmeti

Ulusal ve uluslararası düzenlenen konferans, fuar, kongrelerde, yabancı şirketlerle görüşmelerde tercüme ve ticari işlemlerde her türlü evrak, doküman, belgenin bir dilden diğerine uzman ekibimizin kontrolü altında çevrilmesi; odaklanan ülkenin iş kültürünü, geleneksel öğelerini benimsemiş uzman ekibimiz tarafından verilen hizmettir.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Dış ticaretin etkinliği ve verimliliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından oldukça önemli olan Eğitim ve Seminer Hizmetleri konusunda uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından verilmektedir.

Ulusal ve uluslararası eğitim ve seminerler düzenleyerek; müşterilerimizin dış ticaret konusunda eksikliklerini gidermeyi hedeflemekteyiz. Eğitim ve Seminerlerimize katılan müşterilerimiz dış ticaret konusunda eksikliklerini tamamlanması, şirketlerine olumlu bir ivme kazandırması açısından yararlı olacaktır. Başlıca eğitim ve seminer konularımız şunlardır:

 • Temel dış ticaret bilgileri ve yazışma teknikleri
 • Dış ticarette Pazar araştırması ve yöneylem teknikleri
 • Dış ticarette maliyetleme ve fiyatlama teknikleri
 • uluslararası markalaşma, patent ve lisans hakları
 • Dış ticaretin finansmanı
Başa Dön