FORGOT YOUR DETAILS?

Tanap Proje Danışmanlığı

TANAP SEIP Projeleri

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları

Tran Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı TANAP Projesi’nin amacı, Azerbaycan doğal gazının öncelikle Türkiye sonrasında Avrupa’ya taşınmasıdır. Bu proje ile doğalgaz, ülkemiz üzerinden 1850 km lik boru hattı ile taşınacaktır.

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı ile hedeflenen, boru hattının inşası süresince yerel halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesiyle sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir. Bu sebeple boru hattının geçtiği illerde % 95 e varan hibe programı uygulanmaktadır. Yatırım programının yayınlanan ilk çağrısında; Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale illerinden projeler kabul edilmiştir. Yayınlanan 2. Çağrı ilanı ile birlikte; Ankara (Bala, Haymana, Polatlı), Eskişehir (Mahmudiye, Odunpazarı, Seyitgazi, Sivrihisar, Tepebaşı, İnönü, Çifteler, Günyüzü), Bilecik (Bozüyük), Kütahya (Domaniç, Tavşanlı), Bursa (Büyükorhan, Harmancık, Mustafakemalpaşa, Orhaneli), Balıkesir (Gönen, Manyas, Susurluk), Çanakkale (Biga, Gelibolu) Tekirdağ (Şarköy) ve Edirne (İpsala, Keşan) illerinden projeler kabul edilecektir.

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından verilecek hibe projelerinin öncelikleri şu şekildedir;

 • Kırsal turizmin geliştirilmesi yatırımları,
 • Okul, kütüphane, spor alanları ve ortak kullanıma açık sosyal alanların ekipman destekleri,
 • Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması,
 • Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitelerinin arttırılması,
 • Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi,
 • Tarımda çeşitliliğin ve verimin arttırılması,
 • Geleneksel / yerel ürünlerin üretiminin desteklenmesi,
 • Doğal kaynaklar, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetiminin desteklenmesi,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması,
 • Çevre bilincinin arttırılması ve altyapı yönetimi,
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi,
 • Biyo çeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesi.

Yukarıda bahsedilen konularda küçük ve orta ölçekli olmak üzere iki tipte proje hazırlanabilmektedir. 200.000 TL ye kadar olan projeler küçük proje, 200.000 TL ile 1.500.000 TL arasındaki projeler orta ölçekli kabul edilmektedir. Başvuru sahibi olabilecek kişiler ise projelerin kapsamına göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak şu şekildedir;

 • Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
 • Birlikler,
 • Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar,
 • KOBİ’ler,
 • Kooperatifler,
 • ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler,
 • Okul Aile Birlikleri.

Aşağıdaki listelerde TANAP projesi ile yapılabilecek proje türlerine örnekler verilmiştir. Bu örnekler kısıtlayıcı olmamakla birlikte proje önceliklerine uygun olan her projenin destekleneceği belirtilmektedir.

Küçük Ölçekli Projeler

Sosyal Bileşen için Proje Örnekleri;

 • Ahır modernizasyonu ve hayvan alımı (Büyükbaş hayvan en fazla 5 adet, küçükbaş hayvan en fazla 50 adet),
 • Arıcılık (en fazla 50 adet kovan),
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması / yenilenmesi,
 • Sera kurulması / yenilenmesi (En fazla 10 dekar),
 • Soğuk süt zincirinin kurulması için ekipman alımı,
 • Geleneksel balıkçılık,
 • Okullarda sınıflarda bulunan araç ve ekipmanların, sıra ve tahtaların yenilenmesi, okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi,
 • Mesleki eğitim merkezlerinde ekipman yenileme,
 • Engellilere yönelik çalışan derneklerin / vakıfların, engellilerin erişiminde kullanacakları özel tasarım araçların / minibüslerin alımı,
 • Köylerde ortak üretim atölyelerinin kurulması,
 • Kilim, halı, dokuma veya oyuncak atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu,
 • KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması.

Çevre Bileşeni için Proje Örnekleri;

 • Tarla içi yağmurlama ve damla sulama için ekipman satın alınması,
 • Su tasarrufuna yönelik sulama sistemlerinin kurulması,
 • Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri, Su kaçak tespit ekipmanı alımı,
 • Su kuyularının açılması,
 • Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi,
 • Ağaçlandırma çalışmaları,
 • Çocukların çevre bilincinin artırılması için açık hava tesislerinin kurulması,
 • Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi,
 • Erozyonla mücadele amaçlı projeler,
 • Eski maden ocaklarının rehabilite edilmesi,
 • Toprak analizi (örneğin gübre analizi) için ekipman satın alınması,
 • İçme suyu ya da sulama suyunun elde edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve izlenmesi, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi. Örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması,
 • Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması,
 • Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı,
 • Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, işletmelerin kurulması / yenilenmesi,
 • Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler,
 • Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi,
 • Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi),
 • İçme suyu deposunun rehabilitasyonu (iyileştirilmesi), vana, seviye ölçer vb. ekipman satın alınması,
 • Depodaki veya şebekedeki su kalitesinin izlenmesi için ekipman satın alınması,
 • Çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler örn: üretim teknikleri ve becerileri, gübreleme, sulama teknikleri, yeni ürün, nöbetleşe ekim, organik tarım, modern seracılık, örtü altı tarımı vb. konular,
 • Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması (paketleme ve pazarlama mekanizmaları), uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi,
 • Kuş popülasyonu açısından zengin alanların gözlem alanı olarak tanıtılması ve bilincin artırılması için kuş gözlem evi gibi yatırımların yapılması,
 • Hastalıkların doğal tedavilerine ve bitkilerden ilaç üretimine yönelik projeler,
 • Katı atık aktarma istasyonları, Katı atıkların ve tıbbi atıkların taşınması için araç alınması,
 • Elektronik atıkların toplanması, bertarafı ve ekonomiye kazandırılması,
 • Katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri.

Orta Ölçekli Projeler

Sosyal Bileşen için Proje Örnekleri;

 • Kırsal alanda pansiyonculuğun geliştirilmesini destekleyen projeler,
 • Agro (Kırsal) Turizm; doğal zirai üretimle konaklamayı birleştiren projeler,
 • Eko Turizm; yayla turizmi ve kültür turizmi altında yer alan örnekleri içeren projeler,
 • Yayla Turizmi; kamp, golf, kayak, mağaracılık, yamaç paraşütü, rafting, binicilik, balon, balık avlama, foto safari ve bungee jumping gibi farklı etkinliklerle ilgili projeler,
 • Kültür Koridoru; butik oteller, özel belgeli konaklama tesisleri (Edirne Evleri, Kars Evleri vb.), demiryolu bakım onarım CER atölyeleri gibi yerlerin kültür merkezi olarak restore edilmesi ve tefrişatının yapılması gibi projeler,
 • Orman köylerinde veya nehir, göl benzeri su kenarı kırsal yerleşimlerde mesire yerleri düzenlenmesi / güzelleştirilmesi projeleri,
 • Kış Koridoru; kış, kültür, termal ve şehir turizmi konaklama birimleri ile bölgenin kış turizmine hizmet verebilecek turizm çeşitliliği arttıracak projeler,
 • Okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi, okullarda bulunan araç ve ekipmanların, bilgisayar ve projektör gibi eksiklerin giderilmesi, sıra ve tahtaların yenilenmesi,
 • Köy ve kasabalarda spor sahaları, park yapımı, spor salonları tadilat ve teşrifatı, ortak toplantı salonu tadilat ve teşrifatı,
 • Kırsal ana çocuk sağlığı ve beslenme konularında farkındalık oluşturma projeleri,
 • Kırsal alanlardaki ekipman eksiği olan sağlık kliniklerinin, sağlık ocaklarının desteklenmesi, Sağlık merkezlerinin engelli erişimine uygun olması,
 • Kırsalda yaşlı bakımı ve sağlığını destekleyici projeler,
 • Engelli Destek Merkezlerinin kurulumu ve / veya kapasitelerinin arttırılması,
 • Dezavantajlı gruba yönelik kültür sanat merkezinin kurulması ve kültür sanat faaliyetlerini destekleyici kursların düzenlenmesini kapsayan projeler,
 • Kadın girişimcilerin yaratılması / desteklenmesi projeleri, Kadının işgücüne katılımını arttırıcı bilgi ve beceri kazandırma projeleri,
 • Kırsal kadın okuryazarlığını arttırma, genç kadınların bilgisayar kullanımı öğretmeye dönük projeler,
 • Kadınlara yönelik ev ekonomisi eğitimi ve gerekli malzeme destekleri sağlanması,
 • Mesleki eğitim ve beceri kazandırma projeleri,
 • Meslek liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin modernizasyonu ve kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Öğrenci yurtlarının tadilat, tamirat ve teşrifatı,
 • Okul çocukları arasında sürdürülebilir tarım uygulamaları bilincinin arttırılması için kapasite geliştirme programları,
 • Çocuklar için okuma salonlarının, Gençlik Merkezlerinin, Kadın Destek Merkezlerinin kurulması ve / veya kapasitelerinin arttırılması,
 • Yöresel el sanatlarını geliştirme, kilim, halı, dokuma veya oyuncak, ahşap atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu,
 • Yerel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması,
 • Soğuk hava deposu gibi ortak kullanım tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik kar amacı güden yatırımların yanı sıra, bu üretimleri destekleyecek ve geliştirecek AR-GE projeleri,
 • Tarımda izlenebilirlik ve sertifikasyon projeleri,
 • Köylerde ortak üretim ve / veya paketleme atölyelerinin kurulması,
 • Orman ürünleri işleme projeleri,
 • Arıcılık; (Kafkas) arı ırkının genlerinin korunması; propolis, polen ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimi için ortak tesislerin geliştirilmesi,
 • Hayvancılık / besicilik, balıkçılık, süt kalitesinin tespiti için laboratuvar kurulması,
 • Süt ürünlerinin kalitelerinin arttırılması ve pazarlanması, soğuk süt zincirinin kurulumu,
 • Zeytin ve zeytin ürünleri üretimi,
 • Entegre et, süt ve süt ürünleri tesisi projeleri,
 • Kaynak suyunun işlenmesine yönelik projeler,
 • Organik gübre üretimi ve pazarlanması,
 • Kristalize tuz üretimi,
 • KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması,
 • KOBİ’lerin ürünleriyle ilgili markalaşma ve tasarım projeleri.

Çevre Bileşeni İçin Proje Örnekleri;

 • Tarım arazilerinin korunması ve iyileştirilmesi projeleri,
 • Su tasarrufuna yönelik, sulama sistemlerinin kurulması, arazi ıslahı çalışmaları,
 • Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri,
 • İçme suyu ya da sulama suyunun kaynağından temin edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi, Örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması,
 • Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler,
 • Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi,
 • Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı,
 • Rüzgâr ve dalga gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin geliştirilmesi,
 • Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması,
 • Kanalizasyon ve içme suyu şebekesi, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, katı atık depolama tesisleri, katı atık aktarma istasyonları,
 • Mevcut arıtma tesisi ya da katı atık tesisinin kapasite artışı ya da yenilikçi teknoloji içeren bir ünite eklenerek iyileştirilmesi,
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim tesisleri,
 • Katı atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri,
 • Katı atıkların ve tıbbi atıkların taşınması için araç alınması,
 • Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi),
 • Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi,
 • Çevre bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için rekreasyon (eğlendinlen), parklar, vb. tesislerin kurulması,
 • Müzelere ekipman temini yoluyla kapasite artırımı,
 • TANAP Hattı boyunca; tarım, balıkçılık ve hayvancılık faaliyetlerinin habitatlar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kamu bilincinin artırılması, aşırı otlatmanın habitatlar üzerinde yarattığı baskının azaltılması için kamu bilincinin artırılması,
 • Arboretum (Ağaç Parkı) Projesi,
 • Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması, paketleme ve pazarlama mekanizmalarının geliştirilmesi, bitkilerin tescili ve standardizasyonu, uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi, uzun yapraklı nanenin (M. longifolia ssp. Longifolia) üretimi ile ilgili araştırmalara katkı sağlanması, ekim çalışmaları,
 • Yerel biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve geliştirilmesi,
 • Dans sineği (Hilara n.sp)’nin yeni tür olarak tanıtılması,
 • Çayır sineği (Hexatoma n. sp)’nin tanıtılması ve korunması,
 • Kuş popülasyonu açısından zengin olduğu belirlenen alanların kuş gözlem alanı olarak tanıtılması ve kuş gözlem kulesi yapılarak bilincin artırılması,
 • TANAP Hattı boyunca gözlenen 19 Koruma Öncelikli Tür için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi,
 • Küçük akbaba (Neophron percnopterus) ve Karagana esmeri (Neolycaena soezen) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi.
Başa Dön