FORGOT YOUR DETAILS?

GELECEK BUGÜN BAŞLIYOR​

İşinizin ölçeği ne olursa olsun geleceğinizi birlikte netleştiriyor, stratejik hedefleriniz ile günlük operasyonu kesintisiz bir köprü ile birbirine bağlıyoruz.

Geleceğin hedeflerine ulaşmak için bugünden itibaren atmanız gereken tüm adımları net, somut ve anlaşılır biçimde önünüze seriyoruz.

Geleceğiniz artık sizin kontrolünüzde.

HİZMETLERİMİZ

Gelecek Senaryoları Analizi

Dünyadaki akımları takip ediyor, işiniz ile ilgili en önemli gelişmeler ışığında olası senaryoları inceliyor, iş modelinizin gelecekte neyi kapsaması gerektiğini ortaya koyuyoruz.

Vizyon ve Hedef Belirleme

Gelecek vizyonunuzu tarif ediyor, vizyonu somutlaştıracak sıçrama hedeflerinizi belirliyoruz. Hedefleriniz hem bugünün işini kusursuz hale getirebilmeniz, hem de yarının yeni iş modellerini yaratabilmeniz için size kılavuzluk ediyor.

Stratejik Plan Oluşturma

Gelecek vizyonunuzu somut bir plan haline getiriyoruz. Gelecek hedefleriniz ile bugün arasında kesintisiz bir köprü kuruyor, yıllık ve çeyreklik kontrol noktalarını tarif ediyor, uygulanacak tüm taktikleri net biçimde ortaya koyuyoruz.

Proje Havuzu Kurulumu

Stratejik hedeflerinize ulaşmanız için atmanız gereken tüm adımları somut proje konuları haline getiriyor gelecek ile bugün arasında hiç olmadığı kadar net bir köprü kuruyoruz. Kısa ve uzun dönemli proje havuzunuzu oluşturuyor stratejik hedefler çerçevesinde proje başlıklarınızı kategorize ediyor, doğru problemi doğru yöntem ile (DMAIC, DFSS, D4, SCORE gibi) eşleştiriyor, takvimlendiriyor, ön çalışmaları tamamlıyor ve projelerinizi başlamaya hazır hale getiriyoruz.

Stratejik Yönetim Alt Yapısı Kurulumu

Stratejinizi doğru biçimde yönetip takip etmek, değişen koşullar çerçevesinde güncellemek ve sürekli rekabetçi kalabilmek için ihtiyaç duyacağınız yönetim alt yapısını kuruyor, gereken tüm araçları size sunuyoruz.

Eğitimler, Atölye Çalışmaları, Seminerler

Stratejik düşünce, trend takibi, stratejik planlama ve stratejik yönetim gibi konulardaki eğitim programlarımız ile yetkinliklerimizi size aktarıyor, geleceğin işi ile geleceğin liderlerini birlikte inşa ediyoruz.

Başa Dön