FORGOT YOUR DETAILS?

İşkur Programları Danışmanlığı

İŞKUR TEŞVİKLERİ;

ALPATURK Danışmanlık, İşkur'un aktif işgücü programları kapsamı ve işbaşı eğitim programları da dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunmaktadır.

1 İşverenler için Sunulan İstihdam Teşvikleri

2 İşbaşı eğitim programları teşvikleri

3 İşverenlere sunulan genç ve kadın istihdam teşvikleri

4 İşkur Operasyonel Süreç Yönetimi

5 İşverene sunulan teşvikler hakkında sunum ve bilgilendirme yapılması

6 İşletmenin ihtiyaç duyduğu personel sayısı ve niteliğinin teşvikler ve ihtiyaçlar kapsamında belirlenmesi

7 Bütçesel tabloların, programın karlılığa oranlarının işletme ile paylaşılması

8 İşe alım, operasyonel süreçler ve tüm evraksal süreçler

9 İşkur teşvik kapsamındaki program süresince tüm danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

ALPATURK Danışmanlık, İşkur teşvikleri kapsamında işletmelerin ihtiyaç duyduğu işgücünü temin ederek istihdam seferberliğine katkı sağlamaktadır.

YENİ İŞÇİ DESTEĞİ
İşveren, 1 Şubat 2017'den itibaren yeni işe alınan işçiler için bu yılın sonuna kadar asgari ücrete karşılık gelen gelir vergisi ve damga vergisini ödemeyecek (773,41-TL).

İŞBAŞINDA EĞİTİME DESTEK
Tam zamanlı olarak işbaşı eğitim programına katılanlara devlet tarafından 3 ay süreyle aylık 1.404 TL net ücret ödeniyor. İşbaşında eğitim programını tamamlayanları işe alan işverenlere imalat sanayii sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca işveren primi teşviki sağlanıyor.

ARTI İSTİHDAM PROGRAMI
Katma değeri yüksek sektörlerde istihdam artıran işverenlere, işe alınacak işçiler için birinci yıl aylık net asgari ücretin yarısı (702 TL), ikinci yıl da yüzde 25'i (351 TL) oranında teşvik verilecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
Geçen yıl asgari ücrete sağlanan 100-TL destek bu yıl da devam edecek.

GENÇ VE KADIN ÇALIŞAN TEŞVİKİ
İşe alınan kişi 18-29 yaş arasında erkek veya 18 yaşından büyük kadın ise sigorta primlerinin işveren payı 2 yıl süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Teşvik süresi, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri için 4 yıl olarak uygulanacak.

YATIRIM TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA VERİLEN İSTİHDAM DESTEKLERİ
Yeni açıklanan stratejik yatırımlara dair desteklerde sigorta primi işveren ve işçi hissesi destekleniyor. Ayrıca Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Nitelikli Personel Desteği sağlanıyor.

SİGORTA PRİM ERTELEME DESTEĞİ
4/a kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri SGK prim borcu ertelemesinden yararlanacak.

Türk ihracatcılar derneği

Başa Dön