FORGOT YOUR DETAILS?

İHRACAT YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Kapsamlı olarak ele aldığımız bu hizmetimizdeki hedefimiz; müşterilerimizin ihracat işlemlerine hız kazandırılmasına yardımcı olarak, firmanın ekonomik dalgalanmalardan ve finansman sorunlarından ihracatını ve Pazar payını arttırarak en az şekilde etkilenmesini sağlamaktır.

Ülke Profil ve Sektör Araştırma Hizmeti

İhracat yapılmak istenilen ülke ile ilgili, tüm teknik, ekonomik ve sosyokültürel verilerin toplanması ve analiz edilerek özet rapor halinde müşterilerimize sunulması hizmetidir. Teknik altyapı ve donanımlarımız, deneyimli uzmanlarımızla öncelikli olarak danışmanı olduğumuz firmanın belirlediği kriterleri ve beklentilerini dikkate alarak, ticaret yapılmak istenilen ülke ile ilgili tüm verileri en ince ayrıntılarına kadar araştırmakta, prosedürler, teknik engeller, kotalar, sosyoekonomik ve kültürel yapılar ile ilgili tüm bilgileri firmaya sunarak, zaman-emek ve maliyet kayıplarını en aza indirgemeyi hedeflemekteyiz.

Satış ve Pazarlama Hizmeti

Uluslararası piyasalara açılma mücadelesi, işletmelerin iç piyasada deneyimlerini yeni bir ülke ve yeni müşterilerin koşullarına adapte edebilmesidir. Bu bağlamda; Satış ve Pazarlama, Pazar Araştırmaları süreci ile başlayan, rekabet analizi ve hedef pazarın seçimini, ürün/hizmetler ile ilgili modifikasyon ambalaj/etiket revizyonlarını da içeren sürecin tamamını kapsayan bir hizmettir. Bu hizmetin amacı, müşterilerimize girmek istedikleri Pazar ve ürünleri ile ilgili tüm verileri, pazar risklerini, rekabet avantaj ve dezavantajlarını da sunarak doğru karar vermelerine yardımcı olmaktır.

Fiyatlandırma Hizmeti

İhracatın en önemli unsurlarından biri de fiyatlandırmadır. Genelde ihracat ürün ve hizmet fiyatlandırması iç piyasadakinden farklı olup, çok daha karmaşık olabilmektedir. Firmamız bu noktada, müşteriye ait ürünün kalite ve standart değerlerini göz önünde bulundurarak, üretim ve satış maliyetleri, gümrük ve lojistik maliyetleri ve ek maliyetleri ( tercüme, danışmanlık, distribütör kar marjı vb.) de ekleyerek, uluslararası piyasalardaki fiyatlarla karşılaştırma olanağı sağlayacak verileri de içeren bir rapor sunarak en uygun fiyatlandırmanın yapılmasını sağlamaktadır.

Stratejik İş Ortağı Bulma (Eşleştirme ) Hizmeti

Müşterimiz olan Firmanın Altyapısı, Ürün/Hizmet Özellikleri ile İhracat hedeflerine ilişkin bilgilerin toplanması, uzmanlarımız tarafından analiz edilmesi neticesinde yatırım veya uluslararası ticaret ile ilgili olarak müşterimizi en uygun firma veya kişiler ile bir araya getirmeyi hedeflemekteyiz. Firmamız, konusunda uzman personeliyle, yurtdışı firmaların Türkiye’de yapacakları yatırımlar için eşleştirme hizmeti vermekte, bunun yanında müşterimiz olan firmanın yurtdışında yapacağı yatırımlar için de yurtdışı iş ortaklarıyla eşleştirmeler sağlamaktadır.

Teslim ve Ödeme Şekilleri

Teslim ve Ödeme Şekilleri, bir dış ticaret işlemi için en fazla dikkat edilmesi gereken hususlardan olup ticarette ödemelerin alınması ve/veya malın teslimatı konusunda garanti sağlamaktadır. Dış ticaret uzmanlarımız, müşterileriniz ile görüşmelerinizin başladığı andan itibaren Teslim ve Ödeme Şekilleri Konusunda sizlere destek vererek ticaretinizi garanti altına almanıza yardımcı olmaktadırlar.

Uluslararası Sözleşme Hazırlama Hizmeti

Yapılacak olan uluslararası ticarete, yatırıma, ürün/hizmet gruplarına, teslim ve ödeme şekillerine bağlı olarak değişmek kaydıyla, firmaya ve yapılan işe özel, Firmamız bünyesinde bulunan Dış Ticaret Uzmanlarımız ve Uluslararası Ticaret Hukuku konusunda uzman Avukatlarımız aracılığıyla profesyonel bir biçimde Uluslararası Sözleşme Hazırlama Hizmetidir.

İhracat Finansmanı Danışmanlık Hizmeti

İhracatın finansmanı, hemen tüm firmalar için oldukça önemli bir konudur. İthalatçının ödeme süresinin uzun tutulmasını istediği durumlarda veya ihracata hazırlık aşamasında finansman ihtiyacı hem ihracata konu malların üretimi için sevkiyat öncesinde hem de sevkiyat sonrasında ortaya çıkan finansman sorunlarına çözüm oluşturabilecek hizmetler sunuyoruz. Bunun yanı sıra alıcı firma ile ilgili finansal risk değerlendirmesi de uzmanlarımız tarafından yapılmakta ve müşterilerimize sunulmaktadır.

İTHALAT YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İthalat işlemiyle satın almak ya da kiralamak istenilen ürün ve hizmetlerin yeterli kalitede, doğru fiyatla, en güvenilir şekilde ve optimum sürede müşterilerimize teslimi için sağladığımız kapsamlı bir eşleştirme hizmetidir.

Ürün ve Üretici Araştırma Hizmeti

Konusunda uzman personeli ve dünyanın dört bir yanına dağılmış hizmet ağımız aracılığıyla istediğiniz özelliklerdeki ürünün ve üretici firmaların bulunması için verdiğimiz bir hizmettir. Bu süreçte üreticiler bulunur, bulunan üreticilerden numuneler istenir, teknik değerler ve sertifikalar da değerlendirilerek analiz tamamlanır ve müşteriye kapsamlı bir rapor sunulur.

Fiyat Araştırma Hizmeti

Numuneleri ve raporu onaylanan ürünün hedef fiyatının yakalanması için sağladığımız hizmet türüdür. Üreticilerin beyanlarının doğruluğunun teyidi alındıktan sonra; teklifler toplanır ve müşteriye rapor edilir. Toplanan fiyatların teyidi alındıktan sonra üreticiyle ön anlaşmalar imzalanır.

Uluslararası Sözleşme Hazırlama Hizmeti

Onaylanan fiyat ve kalitedeki ürünün satın alma operasyonu için uzman avukatlarımız kanalıyla, ithalatçı müşterimizin haklarını uluslararası çözüm platformları nezdinde koruyacak bir sözleşme hazırlanması işlemidir. uluslararası bağlayıcılığı olan kanunlara uygun şekilde hazırlanan sözleşmeler, şirketimizin sorumluğu altında üretici ve ithalatçı firmalar arasında imzalanarak resmiyet kazanır.

Kalite Kontrol ve Teslim Alma Hizmeti

Resmiyet kazanan sözleşme dâhilinde üretici firmanın taahhüt ettiği kalitenin temininin küresel partnerlerimiz aracılığıyla teyit edilmesi için, üretim yerinde tüm yönleriyle bir denetleme işlemi yapılmasıdır. Devamlılık içinde kalitesi izlenen ürünler; sözleşme şartları ve taahhüt edilen teknik değerlerle birebir örtüştüğünün onayı alındıktan sonra, firmamız sorumluluğunda müşterinin talebi doğrultusunda kısmen ya da tamamen ve belirlenen tarihte teslim alınır.

Ödeme ve Teslim Şekilleri

Ödeme ve Teslim Şekilleri; ithalatçı ve ihracatçı firmalar arasında para transferinin kararlaştırılması ve nakliye sorumluluklarının paylaştırılması sürecidir. Firmamız mevzuat ve ilgili hükümler dikkate alınarak ithalatçı firma için en güvenli teslim ve ödeme şeklinin belirlenmesinde ve uygulanmasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Müşterilerimize bu konuda iki firma arasındaki hacim ve güven ilişkisi hesap edilerek en uygun teslim - ödeme şekli kombinasyonlarının tespiti için danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

İthalat Finans Danışmanlık Hizmeti

İhracatçı firmaların mal bedeli alımında peşin ödeme şeklini tercih etmesi ithalatçı firmaları nakit sorunu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Firmamız hem ithalat öncesi hem de ithalat sonrasında ortaya çıkan finansman sorunlarınıza çözüm oluşturabilecek akreditif kredisi, banka kabulü ve ihracata yönelik ithalatın finansmanı konularında analiz destek hizmeti vermektedir.

LOJİSTİK VE SİGORTA SÜREÇ HİZMETİ

Lojistik Süreç Yönetimi

Uluslararası sözleşme dahilinde teslim alınan ürünün ne tür bir taşımanın ardından üretim noktasından ithalatçı firmanın tasarrufuna katılacağına karar verilen sürecin yönetilmesi hizmetidir. Kara, deniz, hava ya da raylı sistem taşıma seçenekleri değerlendirilerek en uygun fiyat ve rota seçimleri müşteriye raporlanır. Anlaşmalı olduğumuz global lojistik firmalarından alınan destekle bu hizmet müşterilerimiz için en güvenilir koşullarla sağlanır.

Sigorta İşlemleri

Teslim şekillerindeki sorumluluk paylaşımı göz önüne alınarak ithalatçı ya da ihracatçı müşterilerimize düşen mal sigortalama süreci firmamızca müşterilerimiz adına yürütülür. Mal sigortalama işlemlerinin dışında mal bedelinin ihracatçı için sigortalandığı Eximbank sigortası gibi uygulamalarda da firmamız müşterilerimize danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

GLOBAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Dış ticaret firmalarının yönetim mekanizmalarının hızlı değişen piyasa koşulları altında oyunun içinde kalmalarını sağlayacak yönlendirmeler ürettiğimiz hizmet türüdür. Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve teknolojik değişikliklere firmaların adaptasyonunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına “Global Yönetim Danışmanlığı” hizmetimizi şu başlıklar altında toplayabiliriz:

Dış Ticaret Departmanı Kurulum Hizmeti

Dış ticaret operasyonları ile taşıdığı iç piyasa riskini taşınabilir bir düzeye çekmek isteyen firmalar için verdiğimiz servistir. Şirketin ihtiyaçları ve üretim kapasitesi doğrultusunda etkin ve verimli bir dış ticaret operasyonu yürütecek ekibin ve altyapının oluşturulması işlemidir. Söz konusu hizmetimizin içerisinde konusunda uzman dış ticaret personelinin temini, eğitimi ve kurum içi adaptasyonunun sağlanması yer alır.

Yatırım Olanakları ve İş Kurma- Geliştirme

Yurtdışında yapmak isteyen firmalara, yurtdışı yatırımlarla ilgili olanakların araştırılıp kapsamlı raporlar halinde sunduğumuz hizmet türümüzdür. Yabancı devletlerin konu yatırım ile ilgili sağladığı teşvik ve kolaylıklar; sektör, ürün ve bölge verileri analizleri ışığında incelenerek raporlanır. Maliyetlerin azaltılarak ülkelerin bölgesel gelişimine katkıda bulunmak adına hazırlayacağımız öneriler ayrıntılı raporlar haline getirilir ve buna göre bir yatırım projesi hazırlanır.

Proje Yönetimi ve Fizibilite çalışmalarının yapılması

Onaylanan yatırım projesinin hayata geçirilmesi için izlenen süreçtir. Fizibilite çalışmaları onaylanan projenin gerçekleştirilmesi için kaynakların verimli kullanımını ve projenin adım adım izlenmesi için sağladığımız bir servistir.

Kıyaslama ( Benchmarking)

Firmanın sektöründe rakip olarak gördüğü firmalardaki iş akışlarının, verimlilik analizlerinin hazırlanarak firmada iyileştirmeye ihtiyaç duyulan noktaların tespitinin sağlanması ve gerekli altyapı değişikliklerinin programlanması sürecidir. Stratejik ölçümler, süreçsel ya da performans ölçümleri ayrı ayrı incelenerek bir kıyaslama oluşturulur ve firmalara raporlanır. Eş firmalarla yapılan karşılaştırmanın ardından uygulanacak yeni model tasarlanır ve tüm ölçüm boyutlarında uygulanabilirliği araştırılır.

Risk Yönetimi

Müşterimiz olan firmanın tüm dış ticaret süreçlerinde karşısına çıkabilecek risklerin tespiti ve daha kabul edilebilir hale getirilmesi için yapılan çalışmaların bütünüdür. Döviz kuru, ekonomik dalgalanmalar, stok yönetimi, yatırım ya da pazar riskleri gibi dışsal; ya da iş akışları, verimlilik gibi içsel risklerin belirlenmesi; firmanın zayıf yönlerinin tespitinin yapılması ve tüm bu risklerin bertaraf edilmesi için neler yapılması gerektiğinin müşterilerimize raporlandığı bir hizmetimizdir.

DIŞ TİCARET OPERASYON YÖNETİMİ

Dış Ticaret Süreçlerinde karşılaşılan sorunları minimize etmek için verilen Dış Ticaret, Mevzuat ve diğer Destek Danışmanlığı hizmetlerimizin yanında, firmaların iş yükünü azaltmak ve hız kazandırmak için, hem ihracat hem de ithalat operasyon süreçlerinin yönetimi ve uygulaması da diğer hizmet alanımızdır.

Operasyon işlemleri müşterilerimizin taleplerine göre uzmanlarımız tarafından, Gümrükleme Hizmetleri ise Partner firmalarımız aracılığıyla, ilgili tüm mevzuat ve prosedürler gözetilerek yapılmaktadır.

MEVZUAT DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Firmamız, gümrük ve dış ticaret konusunda mevzuat, uygulama ve bürokrasiyi en üst derecede bilen, konusuna hâkim, deneyimli uzman kadromuzla bu hizmeti vermektedir. Müşterilerimize; proje ve uygulama noktasında dış ticaretle ilgili, mal ve para transferinin en az maliyet ve risk ile gerçekleştirilmesi, adli ve idari uyuşmazlıkların bertaraf edilmesini, mevzuatın sağladığı kolaylık ve avantajlar ile en üst düzeyde yararlanma imkânı sunuyoruz.

Dış Ticaret Mevzuatı

Dış Ticaret Mevzuatından kaynaklanan karmaşanın zaman kaybına neden olmasını ve ek maliyet oluşturmasını engellemek üzere firmalarımıza deneyimli uzmanlarımızla sunduğumuz Dış Ticaret (İthalat, İhracat ve Kambiyo) Mevzuatı destek hizmetidir.

Gümrük ve Serbest Bölgeler Mevzuatı

Gelişen dış ticarete paralel olarak değişen gümrük mevzuatlarından firmaları bilinçlendirmek ve hata payını en aza indirgemek amacıyla ITRINCO’ nun sunduğu bir hizmettir. Ürünün Serbest Dolaşıma girişi, Transit & Aktarma ve Serbest Bölgeler ile ilgili mevzuat danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Firmamızın uzun yılarla dayanan Serbest Bölge deneyimini müşterilerimizin istifadesine sunmaktayız.

Ulusal ve Uluslararası Resmi Evrak Takibi ve Sertifikasyon

Ulusal ve Uluslararası Resmi Evrak Takibi ve Sertifikasyon Hizmeti, Firmaların ihracat-ithalat yapabilmeleri için gerekli olan ticari belgelerin yanı sıra, özellikli belgeler, kalite belgeleri ve sertifikaların takip ve temini için sunduğumuz bir hizmettir.

Teşvik Mevzuatı ve Finansal Danışmanlık Hizmeti

Dış Ticaretin geliştirilmesi için devlet ve çeşitli kurumlar tarafından verilen teşvik destek sübvansiyon ve çeşitli vergi indirimlerinin yanında yatırım devlet teşvikleri, krediler ve AB fonları hakkında tüm destek danışmanlık ve uygulama hizmetidir.

TANITIM VE DESTEK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Tanıtım ve Destek

Danışmanlığı Hizmeti, Dış ticarette firmaların tanıtımlarını sağlaması ve pazarda pay edinmelerini sağlayan Reklam, Fuar, Tercümanlık ve Çeviri hizmetleridir. Reklam Hizmeti Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda; uluslararası boyutta reklam yatırımlarının yönetilmesi, maliyeti en aza indirgeyerek reklamlarının yapılması, global pazarlara ulaşımı kolaylaştırmasına yardımcı olacak her türlü işlemin gerçekleştirilmesidir.

Fuar Hizmeti

Ticari fuarlar, konferanslar, kongreler gibi oluşumlara müşterilerimizi yönlendirme hizmetidir. Sektörel, bölgesel ve uluslararası fuarların müşterilerimizin direktifleri doğrultusunda araştırılması, ilgili fuarlara katılanların detayları listelenerek müşterimize tarafımızdan gönderilme işlemidir. Bunun yanına ilave olarak; fuarlara katılmayan veya katılamayan müşterilerimizin adına, uzman ekibimiz fuarlarda yer alarak veya Türkiye’yi temsilen katılan birlikler vasıtasıyla, müşterilerimizin kataloglarının fuar katılımcılarına iletilme işlemine yardımcı olur.

Tercüme ve Çeviri Hizmeti

Ulusal ve uluslararası düzenlenen konferans, fuar, kongrelerde, yabancı şirketlerle görüşmelerde tercüme ve ticari işlemlerde her türlü evrak, doküman, belgenin bir dilden diğerine uzman ekibimizin kontrolü altında çevrilmesi; odaklanan ülkenin iş kültürünü, geleneksel öğelerini benimsemiş uzman ekibimiz tarafından verilen hizmettir.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Dış ticaretin etkinliği ve verimliliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından oldukça önemli olan Eğitim ve Seminer Hizmetleri konusunda uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından verilmektedir.

Ulusal ve uluslararası eğitim ve seminerler düzenleyerek; müşterilerimizin dış ticaret konusunda eksikliklerini gidermeyi hedeflemekteyiz. Eğitim ve Seminerlerimize katılan müşterilerimiz dış ticaret konusunda eksikliklerini tamamlanması, şirketlerine olumlu bir ivme kazandırması açısından yararlı olacaktır. Başlıca eğitim ve seminer konularımız şunlardır:

  • Temel dış ticaret bilgileri ve yazışma teknikleri
  • Dış ticarette Pazar araştırması ve yöneylem teknikleri
  • Dış ticarette maliyetleme ve fiyatlama teknikleri
  • uluslararası markalaşma, patent ve lisans hakları
  • Dış ticaretin finansmanı
Başa Dön