FORGOT YOUR DETAILS?

Hakkımızda

Her türlü idari, mali, teknik danışmanlık, bilişim ve proje danışmanlığı, pazar Araştırması, fizibilite çalışması yapabilecek, kurumlara ihtiyaçları çerçevesinde birçok konuda yardımcı olabilecek, yol gösterebilecek bir işletme kurma fikri ile yola çıktık.

Danışmanlık şirketleri, operasyonel veya organizasyonel sorunlarına ve zorluklarına çözüm geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olmak için işletmeler tarafından işe alınır. Bir danışmanlık firmasının hizmetleri çok spesifike zorlukları ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu zorluklar arasında işletmelerin sahip olduğu eski, rahatsız edici bir soruna yeni bir bakış açısı getirmek; Firma sahiplerinin ve/veya yöneticilerinin duygularının ve önyargılarının derinleşerek işletme için yanlış kararlar alabilecekleri durumlarda tarafsızlık fikirler sunmak; Belirli bir problem veya zorluk türüyle başa çıkmak için özel bilgi ve / veya deneyim paylaşımının sağlanması gibi unsurlar yer almaktadır.

Dünyada danışmanlık piyasası 250 Milyar dolarlık bir büyüklüğe sahipken ülkemizde ise 10-12 milyar büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen sektör her yıl yaklaşık olarak %10 büyümektedir.

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki işletmelerden, Karadeniz Bölgesi’ndeki işletmelerden ve
sanayinin yoğunlaştığı Marmara Bölgesi’ndeki işletmelerden çok sayıda üretim, bilişim ve kurum danışmanlığı teklifi aldık. Bu anlamda da profesyonel danışmanlık alanında ciddi ihtiyaç bulunduğunu gördük. Ayrıca bölgemiz üniversitelerinden mezun olan donanımlı ve nitelikli iş gücünün bölgede kalmasına küçük de olsa bir katkıda bulunarak bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmak da iş kurma fikrimizin gerekçelerinden biridir.

Kurduğumuz firma ile bölgedeki firmalara ihtiyaç duydukları alanlarda bilimsel destekler sunarak onların büyümelerini ayrıca işletme başarısızlığı gibi durumların önüne geçerek bu işletmelerin hem sürekliliklerini sürdürmelerine hem de bölge ekonomisine sundukları katkının devamlı hale getirilmesine katkılar sunmak amacındayız.

Misyon: Amacımız profesyonel, etik ve milli değerlere bağlı bakış açımızla müşterilerimizi ulusal ve uluslararası iş dünyasının gerektirdiği en yeni ve akılcı problem çözme yaklaşımlarıyla ve yol gösterici gelecek projeksiyonlarıyla tanıştırarak onların ulusal ve uluslararası rekabette başarılı olmalarına yardımcı olmaktır.

Vizyon:
Firmamız,
- Türk ekonomisine katkıda bulunmak ve sektörün gelişiminde örnek olmayı
- Müşteri odaklı olmayı
- Teknoloji odaklı olmayı
- Yenilikçi olmayı
- Hizmette kalite, istikrar ve hız sağlamayı
- Akademik bilginin iş dünyasına aktarımını hedeflemektedir

Başa Dön