FORGOT YOUR DETAILS?

Kuruluşumuz Türk Standartları Enstitüsünün ürün belgelendirme faaliyet konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmetleri size Uzmanlar havuzumuzda yer alan partnerlerimiz temin edecektir, partnerlerimiz TSE kökenli(emekli, ayrılmış) konusunda deneyimli Uzman kişilerdir.

TSE Marka Uygunluk Belgesi : TSE tarafından yayımlanmış TS,TS EN,TS EN ISO standardlarına göre imal edilen ürünlere verilir.

TSEK Kritere Uygunluk Belgesi: TSE tarafından yayımlanmış herhangi bir ürün standardı yoksa TSE ce belirlenmiş bir kriter esas alınır ve uygulanır.

Teknik Servislerin yeterliğini belgelendirmek amacıyla TSE tarafından yayımlanmış standartlara göre düzenlenen belgedir.

Herhangi bir işlenmiş gıda maddesinin (ürünün) İslami usullere göre hazırlandığının işaretidir.

TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu standardında verilen kurallara uygun olan yiyecek ve içeceklerdir.

EX Kalite Uygunluk Belgesi; potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan donanımlar, koruyucu sistemler ve
bunların bileşenlerine Türk Standartları ve uluslararası standartlar dikkate alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten belgedir.

Kablo veya kordon numunelerinin, HAR Anlaşması kapsamında CENELEC Harmonize Dokümanlarına ve bunlarla bire bir uyumlu Türk Standartlarına uygunluğunun doğrulandığını gösterir.

AB Direktifleri Kapsamlarında CE Marka hizmetlerimiz:

Kuruluşumuz Bu hizmetleri  anlaşmalı olduğu  TURKAK tarafından akredite edilmiş Onaylı kuruluşlardan

Ya da akredite olmuş Yabancı Belgelendirme kuruluşlarından temin eder.

97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği;

2010/35/AT Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği;

2009/105/AT Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği;

305/2011/AT Yapı Malzemeleri Yönetmeliği;

2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği ;

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik ;

92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik;

94/25/AT  Gezi Tekneleri Yönetmeliği;

95/16/AT Asansör Yönetmeliği ;

94/9/AT Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (ATEX);

88/378/AT Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik;

89/686/AT Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği;

90/384/AT Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ;

93/42/AT Tıbbi Cihaz Yönetmeliği;

2000/9/AT İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği;

2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik ;

2004/22/AT Ölçü Aletleri   (MID);

2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği  (EMC);

2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği  (LVD);

96/98/ AT Gemi Teçhizatı Yönetmeliği;

Başa Dön